Category Archives: Info

Analiza termalne vode

Analiza vode

Analiza termalne vode. Analizom Gradskog Zavoda za zaštitu zdravlja (laboratorija za humanu ekologiju) u Beogradu, potvrdom 5/3161 od 30.10.1997. godine utvrđeni su sledeći parametri uzorka vode sa bušotine termalnog izvora u Salašu Noćajskom . Analizom Gradskog Zavoda za zaštitu zdravlja (služba za higijenu i medicinsku ekologiju) u Beogradu, potvrdom 65/22 od 19.11.1997. godine utvrđeno je da […]

Plava Zvezda bazeni sa termalnom vodom

Plava Zvezda

Plava Zvezda – Termalni bazeni. Na termalnom izvoru u Salašu Noćajskom, južno od Sremske Mitrovice čijoj Opštini i pripada, 1994. godine izvedena su detaljna hidrogeološka istraživanja. Pri tome je urađena istražna bušotina ISN-S u okviru koje je ugrađena bunarska konstrukcija.  Od 1994. do 2004. godine rađena su brojna istraživanja i hemijske analize kako bi se […]