Istorija Plave Zvezde

Na termalnom izvoru u Salašu Noćajskom, južno od Sremske Mitrovice čijoj Opštini i pripada, 1994. godine izvedena su detaljna hidrogeološka istraživanja pri čemu je urađena istražna bušotina ISN-S u okviru koje je ugrađena bunarska konstrukcija. 

Od 1994. do 2004. godine rađena su brojna istraživanja i hemijske analize kako bi se odredio kvalitet i uticaj vode na organizam čoveka. Izvor sa termalnom mineralnom vodom nalazi se na dubini od 492m. U jednoj sekundi istekne 7l vode sa temperaturom od 40°C.

Dubina izvora uslovljava mekoću vode čime se karakteriše ova voda koja je mnogo mekša u odnosu na flaširane vode koje se nude na našem tržištu a i šire. Izvor takođe karakteriše izuzetan hemijski sastav i bakteriološka ispravnost.